2.1.12

Chuyện Sờ hay Xờ

Ngạo Thế và Ngọc Hà cũng đi học thêm ở nhà thầy Lãnh Diện. Trong giờ ngữ pháp, Thầy Diện nói :
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ cứng và sờ mềm. Để các em dễ nhớ, thầy chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ cứng (S) này không? Các em có thấy nó có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ mềm (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ hai em đọc theo thầy nhé. Sờ cứng là sờ chim, sờ mềm là sờ bướm.
Ngạo Thế và Ngọc Hà cùng đồng thanh đọc theo thầy Diện. Sau đó, thầy bảo :
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ cứng, sờ mềm rồi. Em nào có thể lấy ví dụ cho Thầy nào ?
Ngọc Hà đứng lên :
- Em thưa thầy, sờ chim là sờ Sung Sướng ạ.
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ cứng. Thế còn Ngạo Thế, em lấy ví dụ cho thầy về sờ mềm nào ?
Ngạo Thế hăng hái nói ngay :
- Em thưa thầy, sờ bướm là sờ Xấu Xa ạ.
- Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả bọn đồng thanh đọc :
Sờ cứng là sờ chim
Sờ chim là sung sướng
Sờ mềm là sờ bướm
Sờ bướm là xấu xa.
....................
Dại Sư Đê Tiện
M.Cf.S

No comments:

Post a Comment