15.1.12

Trẻ lại ở dưới

Lục Tuyệt bước vào tiệm bánh sinh nhật và nói với cậu bé SieuQuay đang trông quầy:
-Tôi muốn đặt chiếc bánh có viết chữ để mừng sinh nhật vợ yêu .
- Trình bày thế nào ạ? - cậu bé tensieuquay hỏi.
- Cậu viết thế này: "Em không già đi", ở phía trên, "Mà em còn trẻ lại", ở phía dưới.
SieuQuay lấy bút ghi chép cẩn thận rồi nói:
- Chiều ông ghé lại lấy, con sẽ làm thật đẹp và cẩn thận cho ông.
....

Buổi tối, khi khách khứa đã ngồi vào bàn đầy đủ, Lục Tuyệt mang bánh đặt giữa bàn, trịnh trọng mở hộp bánh ra.
Tất cả trợn tròn mắt khi nhìn thấy dòng chữ: Em không già đi ở phía trên mà em còn trẻ lại ở phía dưới.

No comments:

Post a Comment