29.1.12

Hôm ấy mặc váy

Thiên Di quen với Hồ Thiết Hoa. Thiết Hoa ngày nào cũng hẹn hò đi chơi.
Bà bà của Thiên Di không thích Thiết Hoa nhưng vì thương cháu gái nên đành chấp nhận, lúc nào bà bà cũng dặn "Nó có làm gì thì cố mà giữ lưng quần nghe chửa".

Ít lâu sau không thấy Thiết Hoa đến nữa, còn Thiên Di thì hay khóc thầm...

Bà bà hỏi nguồn cơn câu chuyện thì nổi giận.

Thiên Di vừa khóc vừa thanh minh: Thì bà bà bảo con giữ chặt lưng quần nhưng hôm ấy con mặc váy thì phải làm sao?

No comments:

Post a Comment