21.3.13

Việt Kiều chí hòa

lanhdien ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với anh xe ôm thiethoa: "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá ha anh".


thiethoa tưởng vớ được Việt kiều khách sộp liền hỏi:

- Ủa, anh ở Mỹ về hay là đâu?

- Dạ không anh, em mới ở tù ra mấy hôm, hồi đó đi cướp xe ôm xém bị chung thân anh à.

No comments:

Post a Comment