14.3.13

Thi Côn

Thi Ẩm Lầu mở cuộc thi côn cho các thành viên có côn. Phòng thi là phòng
kín và chỉ có một thành viên vào đó cùng với ban giám khảo kiểm tra,sau
đó kết quả đc đọc trên loa.
-đâu tiên là hồ thiết hoa vào,sau đó loa dõng dạc14,3 phân
lính ta cua bĩu môi không nói gì
-đến lượt lão lãnh đi vào,loa nói to; 19,4 phân
linhtacua chẹp chẹp miệng nhưng vẫn lắc đầu
-đến lượt lão ngạo vào ,loa hét lên 11,5 phân....
linhtacua cười lớn và quay sang lão lãnh:
-lão ngạo chỉ phét,nổi tiếng" gió tai "mà chỉ ngắn bằng 1/3 của ta :))
lúc đó cái loa đọc tiếp : - 11,5 phân chiều ngang và chiều dài........
chưa kịp nghe hết linhtacua ngất xỉu.sau đó linhtacua quyết định cắt côn đầu phật

No comments:

Post a Comment