24.2.13

Bao lâu

Cụ ông Chopmat dẫn cụ bà đi thăm Sở Thú. Đến ngang chuồng hổ, chỉ thấy mỗi hổ con. Chopmat thắc mắc sao không thấy hổ lớn, hướng dẫn viên }{ồ Điệp Khách nhanh nhảu trả lời:
- Hổ là loại vật có sinh lý mạnh mẽ, chúng nó đang quan hệ với nhau, hai vị vui lòng chờ 45 phút sẽ thấy nó đi ra.
Chớp phu nhơn quay sang :
- Đó, ông thấy chưa? 45 phút cơ đấy!

Đến chuồng voi, lại chỉ thấy voi con. }{ồ Điệp Khách lại giới thiệu khả năng loài voi và hẹn 1 tiếng sau quay lại. Chớp phu nhơn lại quay sang Chopmat chì chiết:
-Đó ông thấy chưa? 1 tiếng cơ đấy!

Lần này sang chuồng Nai, cũng chỉ có nai con, }{ồ Điệp Khách hồ hởi:
- Lần này không phải đợi lâu, chỉ 3 phút là quý vị sẽ thấy được Nai bố , nai mẹ

Chopmat khoái trá quay sang Chop phu nhơn:
- Há há, bà thấy chưa, nó chỉ 3 phút thôi, vậy mà cứ nhằn tui hoài!

- Đó, nó vậy nên đầu nó mới mọc chi chít sừng thế kia!

No comments:

Post a Comment