23.7.15

Kít mô? phân đới

Lão Điên với lão Tứ cùng ở chung căn phòng

Một sớm đẹp trời lão Tứ ngồi say sưa ca hát còn lão Điên thì bị Tào Tháo rượt. Thấy lão Tứ ỏn ẻn hoài mà không dứt, bực mình lão Điên nói:

-Mi hát dở như kít

Lão Tứ:
-Kít mô? phân đới

Điên....ngất...

Viết theo lời kể của em Lan

No comments:

Post a Comment