9.7.15

Tạ ơn trời phật

Lãnh Diện là ông chủ trại ngựa nổi tiếng tại Thi Ẩm trấn.

Những chú ngựa của trại Lãnh Diện thường được huấn luyện rất chặt chẽ nên khách hàng rất thích đến mua.

Một hôm, hothiethoa cần mua ngựa để chảnh với Vũ Thiên Di nên đến trại của Lãnh Diện.

Lãnh Diện mang con ngựa được huấn luyện khá hoàn hảo bán cho thiethoa và dặn dò kỹ càng:

- Ta cần lưu ý mi, muốn thúc nó chạy thì nói 'Tạ ơn trời phật', còn muốn nó đứng lại thì nói "Nam mô a di đà".

- Ok, Lão khỏi lo, Hoa mỗ đã quen với ngựa cả đời rồi.

Nhảy chóc lên lưng con ngựa mới mua, hothiethoa thử nói khẽ:

- Tạ ơn trời phật !

Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi.

Đến tiếng "Tạ ơn trời phật" thứ hai thì nó phóng nước đại.

Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, thiethoa hoảng hốt cấp kỳ hét lên:

- Nam mô a di đà !

Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Hoa ta chắp tay nhìn lên trời lạy lia lịa và thốt lên:

- Tạ ơn trời p...h...ậ...t... !

:-ss

No comments:

Post a Comment