5.1.12

Lắp vần

Lục tuyệt mở lớp tập huấn cho các nhân viên tại văn phòng được tin các chuyên gia đến kiểm tra và dự một giờ tập huấn.
Trước khi vào học Lục tuyệt dặn kĩ các học viên.
- Khi tôi nói "A" thì các bạn nhớ nói "Cái ca" nhé!
Khi vào lớp Lục tuyệt nói: - "A" !
Tất cả các học viên đồng thanh: "Cái ca" !
Vẻ hài lòng Lục tuyệt bước xuống lớp không may bị hụt chân chỗ bục giảng, bị đau bất ngờ mới kêu lên: "U"
Các học viên lại đống thanh: - "Cái cu" !
Lục tuyệt tức lắm liền quát: "Ồn" !
Các học viên lại đống thanh: - "Cái ...." !
Giật mình và quá bực tức Lục Tuyệt quát lớn: - "Im" !
Chợt nhớ ra nhưng đã muộn tất cả các học viên lại đồng thanh.
- "Cái Chym" !
Lục tuyệt..............ngất........

No comments:

Post a Comment