14.10.11

Không phải em

Giờ văn học, thầy giáo 1234 kiểm bài cũ với câu hỏi:
- Ai là người viết bài Hịch tướng sĩ?

Cả lớp im phăng phắc. Thầy 1234 tức giận liền gọi:
- thiethoa ! Ai đã viết Hịch tướng sĩ ?

thiethoa run rẩy đứng lên và lắp bắp:
- Thưa thầy 1234 ... không phải em ạ!

No comments:

Post a Comment