14.10.11

Trứng vịt muối ở đâu ra

Hai chị em bị chảnh và bông bí vào quán cơm. Nhà hàng dọn cơm với trứng vịt muối. Bông bí hỏi:


- Cũng là trứng vịt, sao quả này mặn như thế nhỉ?

Bị Chảnh tỏ vẻ thạo, bảo:

- Ngốc thế, người ta cười cho đấy. Trứng vịt muối mà cũng không biết.

Bông bí lại hỏi:

- Thế trứng vịt muối ở đâu ra?

- Chời ơi, khờ quá! Trứng vịt muối do Con vịt muối đẻ ra , chớ sao nữa!

No comments:

Post a Comment