8.10.11

Ba cũng mơ giống con

Cô giáo hỏi Thiết Hoa:

- Con mơ sau này làm gì

Thiết Hoa trả lời:

- Con mơ giống ba con tháng kiếm được 10.000 USD

Cô giáo:

- Thiệt sao?

THiết Hoa:

- Thì Ba con cũng mơ vậy mà giống con.

Cô giáo:

No comments:

Post a Comment