17.10.11

Cảnh cáo gà trống

Hlinhlan dắt Nguyệt Hãn đi ăn gà rán
Ăn một bữa đã đời, hôm sau Hãn ta đòi Xẻo Xẻo dắt đi nữa...
Xẻo Xẻo bận quá bèn rán trứng cho ăn tạm...
Đến chiều, Hlinhlan về Hãn bèn đòi Hlinh lan 1 là đi ăn gà rán, hai là phải rán trứng cho ăn...
Hlinh lan bèn chọn rán trứng.
Lúc đập trứng lỡ để lọt cọng dây thun cột bịch trứng vào chảo.
Ăn xong, Nguyệt Hãn chạy ra chuồng gà nòi Hlinhlan nuôi trước hiên, tóm cổ con gà trống ra hét:
_ Tao cảnh cáo mày, lần sau không được xài bao cao su nữa nghe chưa!!!

No comments:

Post a Comment