17.10.11

Ông ta cũng không ăn đâu

phunghoangthan đi nhậu. Vừa nếm món lẩu dê anh ta phun phèo xuống mặt đất và nói:

- Tôi không ăn cái thứ kinh khủng này đâu. Anh gọi đầu bếp ra đây!

- Thưa ông, gọi làm gì cho vô ích. Ông ta cũng sẽ không ăn đâu.

No comments:

Post a Comment