1.10.11

Chữ này là chữ gì

học dở nhứt lớp là pé điên nhất..

1 bữa lên lớp bị thầy 1234 kiêu lên trả bài

điên nhất mang tập lên cười tỏn tẻn hoài
Thầy 1234 chỉ vào chữ a hỏi :
-chữ nầy chữ gì..??
pé điên nhất nhanh nhẩu chỉ vào chữ a khác phía dưới.

- thì chữ đó nó giống chữ đó đó.. thầy ngu quớ ..có vậy cũng hỏi ...

No comments:

Post a Comment