31.7.11

Hoàng tử đâu

Hlinhlan thấy một cô nương có rank Hoa Quả Sơn Khách xoay xoay thì hâm mộ lắm bèn lân la làm quen.
- Muội ơi, huynh biết từ lâu rằng muội đang đợi chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã. Và giờ huynh đã đến đây!
- Hay quá, thế còn chàng hoàng tử đâu?

No comments:

Post a Comment