20.7.11

Chắc làm dữ lắm

Một hôm lão Cùn đi ngang qua cửa hàng.. Chim bèn hỏi:
_Ê ku Cùn !! mi chắc quất dữ lắm phải hem
_ Chài ... lâu nay có làm ăn gì đâu
_ Mi nói xạo không quất mà đầu ít tóc thế à ..Chim ta bữa mới quất có một lần mà bị Lão Ngạo bứt mịa nó nhúm lông trên đầu rồi kìa
Cùn ... ngất ..!!!

No comments:

Post a Comment