23.7.11

Mấy con có sừng là SP Ngạo

Luudongtu sinh ra ở Thành phố hoaquason hoa lệ! Một hôm nàng du lịch về Thiên Vương Đảo thăm sư huynh Hothiethoa, nhìn thấy Thái Tử Phi Ngựa đang chăn 1 đàn ngựa mọc sừng thì lạ lắm! Vờ đá lông nheo bặt bặt rồi khẽ khàngn hỏi:
- Huynh gì ấy ơi!Sao mấy con ngựa này có sừng vậy!
Thái Tử Phi Ngựa làm ra vẻ thông thái rồi trả lời:
- Trong truyền thuyết, những con ngựa của Thần có sừng,…một số con ngựa bị vợ cho mọc sừng, lại có 1 số con do mua rank mà có sừng cũng nên. Nhưng riêng mấy con này có sừng vì nó là …sư phụ của Đại Ca Ngạo Thế

No comments:

Post a Comment