7.7.11

Nỗi đau khổ...

chiều nay thiethoa và thiêndi cùng đi làm về trễ

-lên được 2 tầng hai thiên di thỏ thẻ

-hoả ơi di nói nghe.

-thôi lên tới nơi hẵng nói ..mêt lắm rồi..

leo lên tới tàng thứ 5 thiet hoa

- tới nơi rồi ,nói đi.chuyện gỉ??

- Nãy di bỏ quên chìa khoá chỗ văn phòng rồi ..- hả ??sao giờ mới nói?

No comments:

Post a Comment