24.7.11

Bức tường lửa tốt nhất thế giới

Một nhân tế bào có chứa 75MB thông tin di truyền.
Một tinh trùng chứa 1 nửa số đó là 37,5 MB.
Trong 1 ml tinh dịch có chứa trung bình 100.000.000 tinh trùng.
Bình thường quá trình xuất tinh kéo dài trong 5s và cho ra 2,25ml tinh dịch.
Vậy lưu lượng thông tin truyền qua cơ quan sinh dục nam là:
(37,5MB x 100 000 000 x 2,25)/5 = 1 687 500 000 000 000 000 byte/s
Nghĩa là tế bào trứng của người phụ nữ phải chống lại cuộc tấn công DDOS ở xấp xỉ 1,5 terabyte/s và chỉ cho phép thông qua một gói dữ liệu. Đó là bứ tường lửa phần cứng tốt nhất trên thế giới.
Nhược điểm duy nhất của nó là :
Chỉ với một gói dữ liệu mà nó cho phép thông qua đó mà ... hệ thống treo luôn hơn 9 tháng.

No comments:

Post a Comment