9.7.11

Đứng được đã không xin về hưu

Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của Lãnh Diện mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi.
Tổng giám đốc não nói:
- ai có ý kiến gì cứ nói.
Tim phát biểu:
-Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu.
- Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi - các bộ phận phản đối Tim
gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối ......cùng không thằng nào được về hưu cả.
Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên.
- Tôi yếu quá rồi xin về hưu.
Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Não đập bàn quát;
- Thằng nào nói đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phều phào:
- Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu

No comments:

Post a Comment