8.7.15

Dịu dàng

Thiên Di thắc mắc hỏi Tiểu Chiêu:
- Sao cậu phang Dự Long đến nỗi hắn sợ chạy mất dép vậy
- Vì tớ nói mãi mà hắn vẫn không tin tớ là con gái dịu dàng

No comments:

Post a Comment