30.5.12

Bị đậu phộng đường


Thiethoa từ Bắc vào Nam đi lạc . Thế nhưng vì tiếng Bắc và tiếng Nam có nhiều từ . hơi khác biệt.. Để chắc ăn Anh ghé hỏi 1 bác đang uống gụ bên đường may mắn thay người thiethoa định hỏi là cái lão vừa cuồng lại vừa ngạo mới chít toi chứ .. -Thưa bác cho hỏi : lạc miền Nam gọi là gì ạ?? -Đậu phọng chứ cái giề.. -cảm ơn bác nhiều.. .. .. Thiethoa lon ton lại đồn công an -thưa chú công an tôi bị ...đậu phộng đường ạ...

No comments:

Post a Comment