23.5.12

Mày tên gì


Lãnh Diện đang hành nghề xe ôm .. đang lòng vòng kiếm khách,thì một chàng tây ba lô nhảy xổ ra đường mém tí nữa va phải hắn Lãnh Điện bèn thốt lên ngôn ngữ Đan mạch _Đ.M mày thằng tây mù.. Lãnh diện bỗng thấy chàng tây tươi cười ngoắc mình lại .: _ What your nam ,please _ à.. ờ .. my nam lãnh ..xe ôm hả?? _ Không .. Đ.M mày lãnh..tongue

No comments:

Post a Comment