15.5.12

Mai mua mũ mới

Lão Lãnh sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, Lãnh liền khoe với vợ: - Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không? Vợ Lãnh nhìn sơ rồi đáp: - Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ ...tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy! Bực mình, Lãnh vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ: - Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa? - Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! - vợ Lãnh thở dài. Lãnh ta hớn hở: - Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này! Vợ Lãnh bỗng tươi tỉnh hẳn lên: - Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!

No comments:

Post a Comment