30.5.12

thuyết trình


Giáo sư Đê Tiện Hội- Lục Tuyệt Ngọc Long chuẩn bị thuyết trình nhưng hội trường ồn quá. Ông không chịu được bèn nói: – Mả cha các đồng chí... ... Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: – Mả ông các đồng chí... Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Vị giáo sưu lại tiếp: – Mả cụ các đồng chí... Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: – ... đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh... Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta.

No comments:

Post a Comment