9.5.12

Cà Lông

Dự Long vào Thi Ẩm một thời gian thì đem lòng yêu Café Vỉa Hè.Một hôm, sau khi nhậu ở Tửu Lâu về, Dự Long đánh bạo cầm lấy tay Café mà tỉnh tò - Em Cà Phê yêu dấu của anh love struck Nàng đáp lại với giọng tha thiết không kém - Anh... Dự Long yêu dấu của em love struck Rồi hai người cứ mê mẩn gọi tên nhau da diết - Em Cà - Anh Long- Phê em - Long anh - Cà - Long - Phê - Long – Cà-Long-Phê_Phê-Long-Cà- kiss love struck..... Bỗng có giọng Lãnh Diện trong bụi rậm vang ra: - Có muốn Cà lông, phê lông gì đấy thì lẹ đi, cho ông mày ị. Rặng nãy giờ mà bị bọn mày cà lông …không ra đây này. 004

No comments:

Post a Comment