15.5.12

Cách 200m

Lão Điên và lão Lục đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, Lão Lục thấy lão Điên có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, Lão Lục chỉ xuống cẳng chân cà thọt của mình, cất giọng than vãn: - Té xe, cáy đây 10 ngày. Lão Điên gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - Kứt chó! Cách đây 20 mét!

No comments:

Post a Comment