23.5.12

Mang áo mưa cho chắc


ngọc hà gọi kiếm phong: -nhanh con,đi ăn phở rồi còn đi học -mẹ đợi con lấy cái áo mưa đã -trời nắng chang chang thế này con lấy áo mưa làm gì kiếm phong: -hôm qua trời cũng nắng to,mẹ đi chợ,bác lãnh sang rủ ba đi ăn phở,rồi ba bảo: " đi ăn phở là cứ phải mang cái áo mưa đi cho nó chắc,ông ạ" ngọc hà:...!!! Nguồn:Thi Ẩm Lâu

No comments:

Post a Comment