30.5.12

Coi lại điều ước


Lãnh Diện được 1 con cóc bị kẹt dưới bánh xe. Con cóc bỗng nói: _Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông 1 điều ước. Lãnh Diện nói: _Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay. Lãnh diện gọi con chó ra và khi thấy nó chỉ có 3 chân, con cóc nói: ..._Khó lắm, ông xin điều khác đi. Lãnh Diện trả lời: _Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay. Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói: _Ông cho tôi xem lại con chó thế nào.

No comments:

Post a Comment