30.5.12

Đồ to và dàii


Lại nói Ngạo Thế chuyển về công tác ở Vũng Tàu, một hôm, anh mon men vào eo biển vắng, chợt Ngạo ta trút bỏ toàn bộ quần áo đang mặc trên người lên ụ cát cao, đoạn phóng mình xuống biển. Vài phút sau, từ mặt nước ngoi lên bongnho mặc bộ bikini 2 mảnh màu đỏ. Bongnho tiến về phía ụ cát và ngồi lên quần áo của Ngạo, mắt dõi theo người Ngao đang mải mê đùa với sóng. Tắm xong, Ngaothe bơi vào bờ. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, thấy có người, Ngạo vội lấy 2 bàn tay xếp chéo và chặn trước “của quý”, đồng thời nhảy lại xuống nước và chụp được cái lon. Ngạo ụp chiếc lon vào “của quý”, giữ chặt lon rồi bước lên bờ, tiến về phía bongnho, lớn tiếng: - Này cô, sao lại ngồi lên quần áo của tôi thế hả? Đồ vô duyên… Bongnho trợn tròn mắt nhìn người Ngạo từ đầu tới chân, quát lại: - Ô hay… ông vô duyên thì có… dưới biển thiếu gì lon mà không nhặt, ông cố tình nhặt cái lon không đáy để khiêu khích tôi đó hả. Đồ… đồ… to và dài.

No comments:

Post a Comment