5.2.12

Không ngờ nàng cũng

Hồi mới quen nhau Chopmat có hỏi ngọc hà tiên tử:
- Ồ, chopmat, sao tay huynh to thế?
chopmat:
- Ờ, người của Đê tiện hội cái gì cũng to!
Ngọc hà:
- Ồ, chopmat, sao cổ huynh dài thế?

- Ờ, người của Đe tiện hội cái gì cũng dài!

Sau khi bái đường thành thân.Đêm tân hôn hôm đó:

Ngọc hà (ngán ngẩm): Thế mà phu quân bảo người của Đê tiện hội cái gì cũng to và dài.

chopmat (thở dài): Ta đâu có ngờ nàng cũng là người của Đê tiện hội.

No comments:

Post a Comment