8.4.12

thế đàn dương cầm là đàn gì ạ

Trong giờ nhạc, một TieuChieu cứ hỏi thầy Lục Tuyệt: - Thưa thầy, đàn vĩ cầm là đàn gì ạ ? surprise Lục Tuyệt giải thích: - Vĩ là đuôi, vĩ cầm là cầm vào đuôi, khi chơi loại đàn này người ta phải cầm vào đuôi nên gọi là đàn vĩ cầm. ...- Thưa thầy đàn Tỳ bà là đàn gì ạ ? thinking - Đàn này chỉ có phụ nữ chơi thôi, lúc diễn tấu đàn phải tỳ vào người nên gọi là đàn tỳ bà. - Thưa thầy , thế đàn dương cầm là đàn gì ạ ? _ Tiểu Chiêu lại hỏi. - …Ừhhh… ... blushing

No comments:

Post a Comment