29.9.15

Tùy

Quen nhau đã lâu, cuối cùng 1234 cũng đến hỏi Tiểu Tử làm vợ. Tranh thủ lúc giải lao, bà mẹ vợ làm cuộc phỏng vấn nhanh!
- Thế là con gái tôi đã đồng ý làm vợ anh. Anh định ngày nào sẽ cưới?

- Cháu đã dành quyền quyết định đó cho vị hôn thê.

- Anh định làm lễ cưới ở nhà thờ hay ở nhà?

- Điều đó mẹ cô dâu sẽ quyết định.

- Thế anh và vợ định sống bằng cái gì?

- Vấn đề này thì cháu hoàn toàn giao phó cho hai bác!

No comments:

Post a Comment