1.1.12

Vớt xác nhiều tiền hơn

Ai cũng biết lão Lãnh và Lão Lục như chim liền cánh như cây liền cành. Tình bạn rất ư thắm thiết (Có thể nói vượt quá ranh giới của tình bạn tiến tới tình... đê tiện )
Một ngày đẹp trời hai người cùng rủ nhau ra biển chơi. Lão Lãnh lay vai lão Lục: "Ê mày thấy tấm biển kia không? Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô kìa. Tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên rồi lấy tiền chia nhau nha".
Nói xong,Lãnh ta bèn nhảy ngay xuống biển. Được một lúc hụt hơi mà không thấy lão Lục cứu,Lão Lãnh la hoảng: "Ê, sao không cứu tao, sắp chìm rồi cha nội!".
Lão Lục trên bờ trả lời: "Tao còn chờ, mày không thấy tấm biển khác có ghi: Vớt xác người chết đuối được thưởng 500 đô à?"

No comments:

Post a Comment