1.1.12

Thuyết tương đối cho người mù

Xẻo Xẻo là một giáo viên vật lý cho người mù có tiếng trong thành phố. Một hôm có họ trò mù Hothiethoa đến để mong Xẻo Xẻo giải thích cho rõ về thuyết tương đối.

Thay vì giải thích bằng các công thức cao siêu, Xẻo Xẻo bèn tìm cách đưa ra các ví dụ gần gũi. Xẻo Xẻo hỏi người Hothiethoa:

- Anh đã bao giờ uống sữa chưa?

- Sữa là cái gì?

- Sữa là một thứ nước trăng trắng.

- Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào?

- Trắng là màu giống như lông con ngỗng.

- Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào?

- Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong.

- Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào?

Xẻo Xẻo bèn nắm cánh tay của Hothiethoa kéo ra hơi khuỳnh khuỳnh và bảo: "Cong là thế này". Hothiethoa vui lắm:

- À thế thì tôi đã hiểu, theo thuyết tương đối thì sữa là thứ nước có màu như màu lông của một loài chim có cái cổ dài giống như cánh tay cong cong của một người mù nghèo khổ.

No comments:

Post a Comment