11.12.11

Ước nguyện

Tửu cuồng đại điên lúc còn sống ham rượu bán mạng, không chuyện gì vì rượu mà không làm. Lúc chết xuống âm phủ gặp phán quan 1234 tra xét. Bất giác run lẩy bẩy...
1234:
_ Trước khi phán tội cho ngươi, ngươi có nguyện cầu gì không?
Tửu điên:
_ Dạ, kẻ hèn này suốt đời bán thân cho rượu bán hồn cho mồi, kính bẩm đại nhân cho con đền tội xong, được đầu thai làm gì cũng được, miễn là con luôn luôn đuợc tiếp xúc với rượu bia ạ !!!
1234 trị tội y xong, bèn báo lại cho Diêm Vương thỉnh cầu của y.
Diêm Vương nghiêm giọng:
_ Ngươi có chắc chăn lời thỉnh cầu này là câu trả lời cuối cùng của ngưoi chưa?
Tửu điên nghe vậy, chắc ăn 100% được toại ý, hí hửng đáp:
_ Bẩm diêm vương lão gia, được vậy thật kẻ hèn này không mong gì hơn nữa.
Vừa nói đoạn, "Bụp" một phát, Tửu cuồng đại điên được Diêm vương biến thành cái.... đồ khui bia

No comments:

Post a Comment