29.12.11

Không có mã vạch

Bé Tường Hoa sang nhà chơi thấy cu Lãnh tắm xong cứ trần truồng chạy ra khỏi nhà tắm mới hỏi: "Anh Lãnh ơi, tại sao anh Lãnh có chim cu còn em thì không có?"

- À, em bảo mẹ em đi mua cho!

- Thế mẹ anh Lãnh mua chim cu ở đâu? Chỉ cho mẹ em chỗ mua?

- Chắc là ở siêu thị đó!

Ngẫm nghĩ một chút, cu cậu tới trước gương đứng dạng chân xem xét một lúc rồi kết luận:

- Không phải rồi, không phải mua ở siêu thị đâu vì không có mã vạch!

Vừa lúc dì tới, nghe vậy trêu:

- Mẹ con mua hàng lậu nên làm gì có mã vạch!

No comments:

Post a Comment