14.12.11

Hỏi hoài

Vào một ngày đẹp trời, mọi người trong TAL cùng nhau tụ tập qua nhà NTCS nhậu một bữa đã đời. Đang tới lúc cao trào thì bỗng hết rượu và hết mồi, NTCS định mua thêm dấm để chế biến mấy món nhậu, bèn đưa cho Hồ Thiết Hoa 2 tờ 5đ và 2 cái chén rồi nói:

-Mày ra ngoài mua 5đ rượu và 5đ dấm về nhậu tiếp nè.

HTH đi ra ngoài, lát sau về nhưng vẫn không có gì. Còn hỏi NTCS:

-Có 2 chỗ bán rượu với dấm, mua chỗ nào?

-Chỗ nào cũng được.

Lát sau, HTH quay lại, nhưng vẫn không có gì.

-Đồng nào mua dấm, đồng nào mua rượu?

NTCS đang ngà ngà say, bực mình đáp:

-Đồng nào cũng được.

Lát sau, HTH quay lại, nhưng vẫn không có gì. Rụt rè hỏi:

-Chén nào đựng dấm? Chén nào đựng rượu?

NTCS tức mình quá quát lên:

-Chén nào cũng được, lần này mà về tay không, chết với tao.

Lát sau, HTH quay lại với 1 chén đầy trong tay. Thấy vậy, NTCS liền hỏi:

-Đây là dấm hay rượu?

HTH trả lời 1 hơi:

-Cả 2. Lúc ra ngoài mua, xỉn quá rơi mất cái chén. Nhưng sợ về tay không nữa nên mua dấm và rượu đổ chung vào chén này luôn.

NTCS vật vã đi tìm chai nước Dr Thanh 

No comments:

Post a Comment