1.5.13

Cướp vàng

Nửa đêm, Lãnh Công đang mơ ngủ thì có tiếng gõ cửa
-Cướp đây
-Ông cần gì
-Vàng
-Bao nhiêu
-70 kg
-80kg được ko
-Được
-Cục vàng yêu quý ơi dậy đi có người đến đón em này ^^

No comments:

Post a Comment