2.8.15

Phi nước tiểu

Cô giáo lenne hỏi học trò phucao:
- COn ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
- Dạ thưa cô là phi nước đại ạ!
- Thế chạy chậm? waiting
- Dạ, là...là..phi nước... tiểu nailbiting

No comments:

Post a Comment