9.11.11

Bán mắc

thiethoa là dám đốc khu du lịch nhỏ híu ..nhưng mà chảnh . cho nhân viên bán vé mắc thấu trời xanh.


hôm bữa mọi người tìm thiethoa úynh cho 1 trận..nhưng nhân viên ko cho chạy vô báo cáo` tìn hìn..

thất sắc thiethoa xúi nhân viên treo bảng giá :

-Ai muốn vô nhớ mua vé 500dola

No comments:

Post a Comment