27.6.12

Đàn dương cầm

Trong giờ nhạc, một TieuChieu cứ hỏi thầy Lục Tuyệt:
- Thưa thầy, đàn vĩ cầm là đàn gì ạ ? surprise
Lục Tuyệt giải thích:
- Vĩ là đuôi, vĩ cầm là cầm vào đuôi, khi chơi loại đàn này người ta phải cầm vào đuôi nên gọi là đàn vĩ cầm.
...- Thưa thầy đàn Tỳ bà là đàn gì ạ ? thinking
- Đàn này chỉ có phụ nữ chơi thôi, lúc diễn tấu đàn phải tỳ vào người nên gọi là đàn tỳ bà.
- Thưa thầy , thế đàn dương cầm là đàn gì ạ ? _ Tiểu Chiêu lại hỏi.
- …Ừhhh… ... blushing

No comments:

Post a Comment