23.4.12

Kỹ thuật Gửi gái đi nhờ an toàn

Anh chàng nọ lái xe lên núi Thi Ẩm vào lúc sáng sớm. Đột nhiên anh thấy lão lanhdien nhảy ra giữa đường chặn xe của anh lại. Đứng bên vệ đường là TieuChieu xinh đẹp. Ngắm người đẹp chưa được vài giây đã thấy lão lanhdien quát: - Thằng kia! Không muốn chết thì hãy xuống xe chống đẩy ngay! Anh chàng lấm lét nhìn khẩu súng kíp trên tay lão lanhdien: - Nhưng... - Làm ngay, không thì tao bắn. Anh chàng đành nằm xuống xe và bắt đầu chống đẩy, vừa làm vừa đoán xem lão là ai? Muốn gì? Được vài chục cái, anh chàng định đứng dậy thì lão lanhdien quát: - Tiếp tục! - Tôi... tôi... - Muốn ăn đạn à? Cứ như vậy, anh chàng liên tục chống đẩy suốt gần cứng cả người, nằm vật ra nền đất. - Tiếp đi - Lão lanhdien giương súng quát. - Cháu sắp chết rồi, bác bắn đi. Lão lanhdien nhìn kĩ anh chàng tội nghiệp rồi nhẹ nhàng: - Tốt rồi! Anh làm ơn cho đệ tử của ta là TieuChieu đi nhờ xuống núi được không?

No comments:

Post a Comment