23.4.12

Đi mà nói

thiethoa ỏ- ình với thiendi, - "Em có biết rằng anh... yêu... yêu... em... em không?" thiendii: - Vậy thì anh đi mà nói với nó! thiethoa luống cuống: - Không... không phải, ý anh muốn nói là... anh... anh... yêu.. em... thiendi - Vậy thì để anh ta nói với em... thiethoa bực bội với giọng khó chịu: - Trời ơi là trời, không phải thế... anh muốn nói rằng... anh... anh...yêu... em.. em thiendi cáu gắt: -Vậy thì để anh ta đi nói với nó.

No comments:

Post a Comment