1.1.12

Không ai thuộc

cà phê sữa phải trả lời câu hỏi thi trong hội đồng BQTthiamlau.

lão lục hỏi:

- Các-mác mất năm nào?

- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

Các huynhtymuoi thiamlau đứng dậy tưởng niệm một phút.

sieuquay thấy vậy hỏi tiếp:

- Lê-nin mất năm nào?

- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

Huynhtymuoi thiamlau g đứng dậy, mặc niệm.

Tới phiên thiethoa định hỏi tiếp thì điên nhất khều nhẹ thiethoa thì thầm

- Thôi cho nó 10 điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

No comments:

Post a Comment