29.12.11

Trước lúc chết

Ngạo Thế đang ngáp ngáp trên giường, Phi Dép ngồi kế bên, nước mắt đầm đìa.

Ngạo: Hiền đệ…

Dép: Đại huynh đừng nói nữa, ráng mà giữ sức.

Ngao: Hiền đệ để ta nói, ta có chuyện này muốn nói với hiền đệ.

Dép: Đại huynh đâu có gì mà phải nói nữa, mọi chuyện sẽ ổn mà.

Ngạo: Không! Không đâu. Ta phải phải cho hiền đệ biết chuyện này, nếu không… ta chết không an lòng.... Ta đã cắm sừng lên đầu hiền đệ!

Dép: Đại huynh đừng lo, chuyện đó đệ biết rồi, nếu không đệ đâu có đầu độc Đại huynh làm gì.

No comments:

Post a Comment