14.12.11

Sợ trộm

Hôm nọ Lãnh diện đến thăm nhà Ngạo thế...Nhưng không gặp Ngạo mà chỉ gặp vợ Ngaọ...sau một hồi hỏi thăm xã giao, Ngạo vợ mới buồn buồn nói rằng:

Anh Ngạo dạo này đi hoài bỏ 2 mẹ con em ở nhà một mình...em sợ....

Lãnh diện hỏi: Sao mà sợ

Ngạo vợ: Dạo này bọn hút chích nhiêù, mà em chỉ có 2 mẹ con sợ nó vô nó kề dao vô cổ thì chít...

Kề dao vô cổ làm gì?

Thì nó đòi tiền để hút chích

Em giữ tiền nhiều lắm hả?

Có cắc nào chết liền

Vậy cứ để cho nó lâý...cùng lắm mất vài chục ngàn

Nhưng sợ nó không tin...nghĩ cất trong tủ

Thì đưa chìa khóa cho nó

Nhưng anh Ngạo mang chìa khóa tủ theo mất tiêu rôì

Vậy em đưa cái cưa sắt cho nó...Nói nó cứ tìm thỏa maí....em thề là không nói gì là xong chứ gì

Nghe đấn đây vợ Ngạo chết ngất.....

No comments:

Post a Comment