29.12.11

Nhặt của rơi trả lại người bị mất

Xẻo xẻo hấp tấp tới đài phát thanh Thi Ẩm đăng tin:
- Vừa qua trên Đại Lộ Tửu Lầu, Xẻo Xẻo có nhặt được 1 cái cặp, trong đó có 10 cọc tiền buộc thun rất đẹp. Ai là chủ nhân vui lòng đến đài phát thanh TAL nhận lại... mấy sợi thun!

No comments:

Post a Comment