30.12.11

Newton sẽ vĩ đại hơn

Trong giờ Vật lý, thầy Hoa thẩy giảng về định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton. Nhân tiện, thẩy kể luôn những câu chuyện bên lề về cuộc sống và sự nghiệp của nhà khoa học vĩ đại.

Cuối cùng, thẩy nhấn mạnh:

- Chỉ cần một quả táo nhỏ rơi trúng đầu Newton mà ông đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn vĩ đại được áp dụng đến tận bây giờ.

Bé đaica tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Nếu Newton ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhiều! Tiếc thật!


ui thui học chò thầy hoa có khác

No comments:

Post a Comment